lunes, 21 de julio de 2008

QUE PASSA AMB ELS MOSSOS?


El poble Català ha tingut sempre unes virtuts, que són la tolerància i el dialeg. Les dites virtuts brillen per la seua absència en el cos policial autonòmic i també en l'administració encarregada d'executar les sancions, amb això no vull dir que s'haja de ser tolerant en segons quina classe d'infraccions, sinó que quan s'impartix justícia cal valorar l'exposició de les dos parts, un agent de transit, per molt que haja passat per una acadèmia i haja aprés vint-i-cinc articles de la circulació, no se li ha de donar una “patent de cors” l'administració de transit, en el cas que accepte només la part que concernix a allò que s´ha exposat per l'agent, esta ja de per si cometent una injustícia. El noranta per cent dels recursos són rebutjats, i l'ultim de tots, ha de dirigir-se a les altes esferes judicials, la qual cosa fa desistir a tots els ciutadans, pels seus alts costos, en definitiva una altra injustícia i una indefensió clamorosa. En els mitjans informatius estatals, sempre són referents de les accions policials, els mossos d'esquadra, crec que és un punt a favor, però a l'hora d'actuar en qualsevol infracció, este fet, no els fa ser arbitraris? És tant el zel que tenen, que estan perjudicant la ciutadania. Alguns dels comandaments o els màxims responsables polítics no s'estan donant compte que són massa i variades les queixes dels ciutadans, no pot ser una casualitat o que tots són uns mentiders, quelcom no funciona bé en el cos. Pareix que els comandaments de les comissàries de transit, que quan un agent no arriba a la quota de denúncies, este és cridat a l'orde. Que no ens facen creure que és a fi a la seguretat, la seguretat no s'aconseguix recaptant, sinó aplicant polítiques correctores d'hàbits de circulació.

Als simples agents dels mossos d'esquadra els diria, que dins de l'uniforme que representa una institució, hi ha davant de tot una persona, i que els ciutadans la majoria d'ells no transgredixens les normes de circulació, sinó que quasi sempre s'equivoquen, les dos són infraccions sancionables, però no han de tindre el mateix tracte, així es comença a impartir justícia en el primer contacte entre el ciutadà i la justícia. Els ciutadans volem una policia democràtica i professional, no xèrifs de pel·lícules.