martes, 25 de septiembre de 2007

AL REGIDOR DE GOVERNACIO D´AMPOSTA

Senyor regidor, he vist la seua profonda preocupació en la premsa , en el tema de la descontaminació dels abocaments d'erkimia al riu Ebre, la qual, com resident, aigües avall, també em preocupa. Parla vosté que la mitat del riu no sera practicable, la qual cosa, un, no tenint informació tècnica, suposa que es van a fer obres en el mig del llit del riu, que inutilitzaran part d´el pas de la totalitat de les aigües. Li vull remarca, que les primeres informacions tècniques que es van donar, van ser, que es faria un mur de contenció al voltant dels elements contaminats, ho un caixó, perquè al remoure'ls no es mesclaren amb les aigües de riu. Si fóra el mur de contenció l'adoptat per a realitzar els treballs, si cualsevol de natros, es persona en el lloc dels fets, vora, que si existira una pujada del cabal de l´aigua, tal com estan els abocaments avui, esta, ja s'ha vist al llarg de molts anys entorpida el seu pas, per tals abocaments, per tant el mur de contenció no agreujaria res, i ademes els costats dels abocaments no seran erosionats, una altra cosa és que es facen obres en mig del llit, es que mos han enganyat als ciutadans? En quan a una possible riada, que fem? Amb aquesta situació, i som, perqué politics com vosté, no han sapigut legislar en lo seu dia, espero que a nivell local no li passe a vosté. Això li dic, per les declaracions publiques que ha fet, molt superficials. Sense voler entrar a debatre si l'actuació del departament és l'adequada, que segurament tindríem molt que parlar. Per favor, un càrrec public com vosté, la qual cosa no pot fer, és, soltar-la, i quedar-se tan ample, lo que volem els ciutadans és informació, no veritats a mitges, que al final resultaran ser mentides. Simplement li advertixo, que si no trasllada a la ciutadania informacions que es puguen verificar, el pendran a vosté per un boca grossa.
Metafòricament parlant senyor regidor este és un problema que tenim en el carrer, però sap vosté, que problemes de medi ambient els tenim dins de casa, com són els abocaments de residus.
Per a quan l'ordenança municipal sobre els abocaments de residus contaminants? Ho és que este tema no interessa a alguns clients seus?

lunes, 24 de septiembre de 2007

COMUNICATS ALS REGIDORS

Des de Ciutadans per la República estem preocupats per les declaracions a la premsa, del regidor de governació. En el seu dia, en la premsa, van surtir les actuacions que s'anaven a dur a terme per a descontaminar la marge del riure Ebre, a Flix, pels abocaments que van fer en el seu dia, Erkimia. Estes actuacions van ser explicades d'una forma genèrica, sense entrar en detalls. Pareix que el senyor regidor, en la ultima reunió, amb els encarregats de portar a cap l'actuació de descontaminació; que pot existir un seriós perill de contaminació, riu avall, i que els treballs, donen la sensació, no tenen res a veure amb els explicats en la premsa lo seu dia. Senyors regidors, és obvi dir-los que la nostra ciutat esta ubicada riu a vall, per tant els demanem el màxim d'involucración en este assumpte, ja que si les sospites del regidor poden ser certes, seria un greu problema per a tots nosaltres.
També com a ciutadans ens preocupa que els nostres polítics ens enganyen, cosa que també creiem veure en la preocupació del regidor de governació.
I si les declaracions del regidor són fal·làcies, desmentisquen les, perquè declaracions d'esta índole són preocupants per a la sensibilitat de la persones que tenen consciència en el futur del nostre medi ambient.

Salut! I República

domingo, 23 de septiembre de 2007

COMUNICATS ALS REGIDORS

Els règims totalitaris, siguen de dretes “feixistes” o d'esquerres “comunistes” són del pensament únic, per tant les seues polítiques estan dirigides, que tot aquell que no pense com ells, en el millor dels casos, el retallar-li les seues llibertats. I una de les primeres llibertats que retalla el dictador és la llibertat d'expressió, la qual cosa significa que es considera, enemic a tot aquell que pretenga difondre una opinió que contradiga els principis del totalitari.
Portem vint anys a Amposta, que la revista del mateix nom és controlada i censurada pels governs de CIU. Pot ser que fins ara no se n'hagen adonat pel fet que ningú se l'haja comunicat. Des de ciutadans per la República, volem creure, que de tant mirar-se el melic, no se n'hagen adonat, que sent de dretes com són, hagen en el que és la llibertat d´expresió, actuat amb els principis d'un regim feixistes. Com a republicans demòcrates que som, volem dir-li a este nou govern de CIU, que la REVISTA AMPOSTA és un mitjà de comunicació public, pagat per tots els ciutadans d'este municipi. Per tant esta revista no ha de ser, l'album de fotos personal de l'alcalde i dels seus sequaços. LA NOSTRA REVISTA, ha d'estar al servici de l'opinió de tots els conciutadans, tant les entitats per mitjans d'una secció o pagina, com dels particulars per mitjà de bustia. Si el format actual no és prou, s'àmpliá, que moltes vegades es gasta els diners en altres coses que no són tan importants com la llibertat d'expressió. Per molt satisfets que estiguen de les polítiques dutes a terme per la vostra coalició, arribara un dia que els rellevara una altra formació política i llavors vostés demanaran reciprocitat pel que fa a la llibertat expressió, sol passar, que el que a actuat malament, li demane a l'oponent justícia, quan ell no ha tingut respecte. Deia Voltaire, filosof frances, de familia burgesa de dretes (encara que desaprove el que l'altre diga, he de lluitar perquè puga dir-ho).
Des de ciutadans per la república demanem una utilització plural de la nostra revista, i que este govern, no actue d'una forma feixista, pel que fa a la llibertat d'expressió.


Salut! I República.

lunes, 17 de septiembre de 2007

ELS NOSTRES POLITICS

Queda ben clar que tots els nostres polítics, en estes terres, són de tercera divisió, un exemple han sigut les declaracions de Sabaté, que en el fons ténen la seua validesa, però la forma és descarada. Segurament el senyor Clos li haurà manat el missatge. Els ciutadans no sabem quan els nostres polítics s´aclariran, i d'una forma conjunta decidiran quina classe d'evolució econòmica per al territori, sera l'apropiada. Portem trenta anys perduts. Entenem que és difícil governar en democràcia, cal intentar acontentar a tothom, els que es van comprometre són vostés, per tant tenen l'obligació de buscar les solucions. El que si esta clar és que tots es preocupeu mes per conservar la vostra cadira, quedant bé amb la direcció del partit, que dels interessos de la ciutadania.
No sé si se n'han adonat, que la gent que habitem el nostre territori, no som tots, funcionaris, polítics o jubilats, la major part som treballadors en actiu, amb l'ocupació en precari, per tant necessitem alternatives per a aconseguir nous llocs de treball. Si tenim en compte, que l'única solució que hem tingut durant estos ultims deu últims anys, ha sigut la construcción, esta ha fet res mes que empitjorar les coses per al futur, pa per a avui, gana per a demà, diu el refrany.
L'únic que ha fet la construcció ha sigut enriquir a quatre, creant un efecte crida, que ha fet augmentar la població, quin benefici suposa per a la població de a peu, si al mateix temps no es creen llocs de treball alternatius.
El que si esta clar és que el senyor Sabaté té la llibertat de proposar i els altres el d'argumentar una contraproposta, mai desqualificar. Veem massa clar que als partits polítics, l'únic que els preocupa és la clientela.

COMUNICAT ALS REGIDORS

Des de ciutadans per la república, persones educades en els principis de la llibertat i la democràcia, entenem que les dretes sempre han sigut poc inclinades als canvis, pel temor a la novetat, per la qual cosa significa deixar arrere uns costums que sempre han beneficiat a uns pocs, per la presa de decisions, també en mans d'uns pocs, però que afecten molts. Tenim, en la nostra recent història, un cumul d'exemples, en el que després d'haver aprovat lleis en què les dretes estaven en contra, després han sigut els que mes han fet ús d'elles, veja divorci, avortament etc. El que demostra que els progressistes anem bé.
Una altra de les coses que nosaltres els d'esquerres tenim clar, és que els principis de la llibertat no s'estudien en cap escola, perquè simplement esta imprés en el ADN del esser humà, i el que cal fer és exercitar-ho, i d'esta manera aflora en qualsevol esser humà tinga idees d'esquerres o de dretes.
Esta petita exposició filosòfica és per a recordar-los que este pendent allò de posar en marxa la PARTICIPACIÓ CIUTADANA, creiem des de la nostra associació, que per higiene democràtica és necessari i urgent deixar conclòs este assumpte i que els ciutadans podem opinar en les accions preses desde este ajuntament. El que si tenim clar, és que no volem la utilització de part del poder de torn, de mecanismes estructurats per a justificar i treure responsabilitats als que prenen les decisions, sinó que la participació dels ciutadans ha de ser real, per tant no ha de ser un rentat de cara simplement.
Estem pendents i expectants d'un gir de 180 graus de part del grup que governa en majoria absoluta, i que deixen de costat la política caciquil duta a terme durant els últims vint anys, sense oblidar tampoc les millores de les quals disfrutem els ciutadans degudes a l'evolució de la nostra societat.
Esperem també, que este canal de contacte amb els regidors, via e.mail no ens siga també tallat, sera per a nosaltres una petita senyal que es comença a exercitar la memoria d´el ADN

Salut! I República

lunes, 10 de septiembre de 2007

POSSIBLES PROBLEMES ?

Arriben les vaques flaques? Unes 80.000 famílies ja no poden afrontar el seu deute

aproximadament 80.000 famílies a l'any ja no podran fer front als seus impagats, ni tan tan sols acudint a les reunificadores de deute. Si es té en compte que segons l'ine es constituïxen 1,3 milions d'hipoteques a l'any i que d'elles el 20% no obeïx en realitat a la compravenda d'una vivenda, sinó a la seua utilització com a garantia per a una consolidació de deute, el resultat és alarmant. és a dir, més de 250.000 hipoteques, el 30 del qual% (segons l'associació nacional de consultors, assessors, mediadors, intermediaris i corredors de crèdit) veurà com se li tanquen totes les opcions per a negociar els seus impagats amb el conjunt de la banca, i com a conseqüència no podran abonar-los. a més, amb l'evolució actual dels preus de la vivenda la taxació caurà i no hi haurà tant de crèdit i si esta situació persistix podria registrar-se un augment significatiu dels impagats a partir de 2009

domingo, 9 de septiembre de 2007

COMUNICAT ALS REGIDORS D´AMPOSTA

COMUNICAT ALS REGIDORS


Exemple practic de la desídia, en la qual cosa concernix la neteja dels carrers. Si un vianant genera un deixalla en l'avinguda de la Rapita, entrant a la ciutat, per la vorera de la dreta en l'altura d´el Hiper Europa. Tenint en compte que per a fomentar el civisme del ciutadà, este ha de trobar un lloc per a depositar la seua deixalla, en el trajecte que ha amprés, per exemple direcció a l'ajuntament, poden comprovar vostés que este haurà d'aguantar en les seues mans el desperdici fins a l'altura de la caixa de Tarragona perquè abans no hi ha cap paperera, s'entén sense desviar-se del seu trajecte, que és la vorera de l'avinguda de la Rapita, la qual cosa significa mes o menys 700 m. A mes on es pot veure una parada d´autobusos sense papereres. En el parc que hi ha front del restaurant Naidi, hi ha papereres, i molt juntes, no s'entén, que uns tècnics planifiquen la col·locació de papereres d'esta manera. Com tampoc cap tècnic se li ocorreria pensar, que un usuari de la via publica no puga trobar una paperera en la mateixa direcció que camina, sense tindre que desviar-se, ja que és sabuda de la comoditat del vianant que usa la via publica.
L'avinguda de la Ràpida és uns dels carrers mes concurits de la nostra ciutat, on mes botigues hi ha, per tant on mes es consumix, i com resultat, on els ciutadans mes necessiten desprendre's dels seus desperdicis, és tan difícil entendre que és on mes papereres hauria d'haver-hi, com mínim una cada maçana de cases.
Escolten, cap paperera en 700 metres, es la repera.
Posen ràpid remei a la falta de papereres en tota la ciutat.


Salut! I República

CHAVES PRETEN UTILITZAR DINES DE CATALUNYA I MADRID PER REGALAR PISOS

L'avantprojecte de la junta d'Andalusia que pretén adjudicar una vpo a cada família amb ingressos inferiors a 3.100 euros mensuals serà costejada amb les aportacions de Madrid i Catalunya al sistema de la seguretat social. Esta mesura ha deslligat la caixa dels trons en el si del govern i entre les files socialistes. Manuel Chaves, president del govern andalús i del psoe, va justificar la mesura no sols "perquè podem sufragar estos gastos tots els anys" sinó per la idoneïtat del projecte. "quan s'està immers en una dinàmica de creixement, inclús de superàvit, és lògic que una part del saldo positiu vaja dirigida a resoldre problemes de la ciutadania" per mitjà de la concessió de vivenda protegida. Este diagnòstic és una clara desautorització de les directrius marcades pel ministre d'economia i hisenda, pedro solbes, que va posar en tela de juí el que una mesura d'estes característiques siga la millor fórmula per a afavorir l'accés a la vivenda, d'acord amb el seu rebuig a incloure deduccions fiscals al lloguer en la recent rebaixa del irpf. per a solbes este tipus de polítiques "sonen bé però després cal aplicar-les, la qual cosa significa restriccions i criteris d'índole econòmica"
D'aplicar-se la mesura a nivell nacional, 15,5 milions d'assalariats tindrien dret a adquirir una vivenda amb ajudes públiques, és a dir, el 88% de les 17,6 milions de declaracions del irpf presentades. D'esta xifra caldria suprimir les persones que ja posseïxen una primera vivenda i les que porten menys de cinc anys empadronades en el municipi

miércoles, 5 de septiembre de 2007

VERITAT!

Fragment de la ponència de presentació del llibre "50 raons per què Espanya no és una democràcia", que va ser pronunciada divendres passat dia 15 de desembre 2006, en la Facultat de Dret de la Universitat de Las PalmasDe Gran Canària.

En efecte, d'un temps ençà, la ciutadania pareix haver superat tant la por com la fartada que tan bé compliren la seua missió desmobilitzadora durant bona part dels 80 i els 90, i, a través d'una llarga etapa de"crispació política", que ve marcada per l'acostumada cridòria de cafeteria i un constant desafiament de la premsa a la nostra capacitat de sorpresa; a través d'esta llarga etapa ?Deia?, el poble pareix haver arribat a donar un important salt qualitatiu en el pensament comú: per primera vegada en dècades, reapareix i es generalitza el costum de qüestionar l'orde establit.
S'encén la purna de l'inconformisme, entés com un descontent que supera l'àmbit dels mers gestors de la Cosa Pública, i s'estén al mateix marc legal. No es tracta només que ens hàgem adonat que avui per avui, la classe política està integrada quasi en exclusiva per persones deshonestes; no se tracta d'una divergència puntual entre els interessos de la classe treballadora i l'elit dirigent; és una altra cosa, quelcom que va més enllà, que és més greuI complex: el ciutadà mig ha deixat de sentir-se representat.
Això és bo, perquè després de dècades de progressiva desideologización, desenteniment i sensació d'impotència, ens trobem davant d'una conjuntura política procliu al reverdiment dels valors del pensament il·lustrat: urgix tornar a pensar, qüestionar tot, el dubte com a element central de l'anàlisi política.Hem d'abandonar la resignació i el pragmatisme, i reprendre el gust per l'utòpic. És imprescindible rescatar el valor de l'honestedat en la vida pública. Portem massa temps sense referents polítics d'alt nivell, necessitem persones amb sentit d'Estat i altura política.

martes, 4 de septiembre de 2007

COMUNICAT ALS REGIDORS

Hem pogut constatar, enguany, l'augment de papereres, en algunes zones concretes, la qual cosa ens satisfà. Veiem algunes papereres que s'han col·locat últimament, que són de disseny. La principal utilitat d'una paperera és l'arreplega de desperdicis, generat pel ciutadà en itinere, la qual cosa significa que quant mas papereres hi haja per la ciutat, millor servici se li donara al ciutadà i a la neteja de la ciutat. Entenem que el cost d'una paperera de disseny és superior a una paperera normal, amb la qual cosa s'aconseguix en una ciutat com la nostra en què som deficitaris de papereres, una menor col·locació de papereres. Creiem que en este moment prima la quantitat sobre el disseny, per la qual cosa demanem a tots els grups polítics d'este ajuntament, reconsiderar la política empresa, sobre la col·locació de noves papereres. Augmentant la quantitat de papereres en tota la ciutat, de forma mes austera en la seua qualitat.

domingo, 2 de septiembre de 2007

EL MEDI AMBIENT

El medi ambient a les terres de l'EbreDiu la veu popular, que les nostres terres té l'índex mes alt de càncer de Catalunya. Sera per l'utilització dels pesticides, herbicides, insecticides per als conreus del cultiu de l'arròs? Ho sera perquè som la zona mes nuclearizada de tot el país? Ho també pot ser a causa dels abocaments d'Ercros al riu Ebre? Sera perquè els nostres acquifers estan saturats de nitrats? Després de tanta merda, algú dubta del perquè se diu que les nostres terres son el cul de Catalunya.
Una altra cosa, sabien que la resta de Catalunya esta protegida, per una norma d'obligat compliment, del bon ús dels abocaments de residus, i nosaltres no. S'entén que el centralisme català ho permeta, però que fan els nostres ajuntaments que no legislen ordenances que cobrisquen este buit legal?
Esta assabentada la ciutadania, que hi ha diversos projectes en marxa que poden ampliar el que les nostres terres siguen un dels femers mes grans de la península.
D'una banda, esta el projecte dels aerogeneradors en les nostres costes, després, la construcció d'un magatzem nuclear a Ascó o en Vandellós i per a arredonir, l'aprofitament del pou petrolífer Amposta com magatzem de gaz, no s'entén això de magatzem, quan en la costa es vol fer una planta per a distribuir el gaz. Val que es diga, en algun lloc s'ha de fer? Però tenim sempre que ser nosaltres els que ballem amb la mes lletja? És que no pot ser, que estos projectes es facen en altres llocs. Ademes, això del transvasament de l'Ebre no s'ha acabat.
Pinten bastos, que fan els nostres companys, polítics d'esquerres.
L'única esperança és que surten moviments en contra, i de moment Alcanar, esta demostrant que hi ha un conscienciació popular en el que concernix al magatzem de gas. Quina herència deixarem per al futur, amb tanta brutícia en les nostres terres, el nostre patrimoni esta en perill, i el patrimoni és tant el personal de cadasc-un, com la naturalesa. Si pases cualsevol cosa, penseu que tots els nostres bens serien sustituits en un altre lloc? O que les nostres terres es podrien a tornar a aprofitar?

sábado, 1 de septiembre de 2007

PROBLEMES EN LES HIPOTEQUES

Comencen els problemes amb les hipoteques

Les tensions que viu el mercat interbancari arran de la crisi de les hipoteques 'subprime' han disparat l'euribor fins als màxims de 2000. El titular que revise la seua hipoteca a l'agost ha de pagar quasi 100 euros més al mes. El cost de la hipoteca continua fent forat en les butxaques dels espanyols. El principal culpable: l'euribor. La referència per a mesurar el cost de les hipoteques a tipus variable -quasi totes les que es contracten a Espanya complixen esta condició- porta 23 mesos consecutius a l'alça. a l'agost, ha aconseguit el 4,66%, el seu nivell més alt des de desembre del 2000, quan se situava en el 4,881%la pujada dels tipus d'interés i la ralentització del mercat immobiliari han començat a refredar l'economia espanyola. Segons l'ine, el creixement interanual del segon trimestre va ser del 4%, abaixant una desena respecte a la xifra del trimestre anterior, i el creixement trimestral també es va ralentitzar lleugerament passant de l'1% al 0,9%. La construcció, que representa entorn del 18% del p.i.B., va ser la principal ressagada. La inversió en el sector va ascendir a una xifra anual del 4,8% enfront del 5,2% del primer trimestre, conforme els grups constructors van continuar ajustant-se a la baixada de la demanda d'obra nova i obres públiques. La xifra contrasta amb les taxes de creixement de més del 15% en els moments àlgids del boom immobiliari dels últims deu anys. Les majors empreses de construcció espanyoles han estat diversificant intensament el seu negoci en l'estranger en els últims anys. Per exemple, ferrovial, una de les cinc grans, va pagar l'any passat 15.450 milions d'euros per baa, l'operador aeroportuari britànic. no obstant, la ralentització del consum i la vivenda va ser compensada per la contínua fortalesa de la inversió en béns d'equip. El creixement de les exrpotaciones va ascendir al 4,8% enfront del 3,7% del primer trimestre. El ministeri d'economia va descriure les xifres d'ahir com “positives”, afegint que el creixement estava sent “més equilibrat en la seua composició”