sábado, 1 de septiembre de 2007

PROBLEMES EN LES HIPOTEQUES

Comencen els problemes amb les hipoteques

Les tensions que viu el mercat interbancari arran de la crisi de les hipoteques 'subprime' han disparat l'euribor fins als màxims de 2000. El titular que revise la seua hipoteca a l'agost ha de pagar quasi 100 euros més al mes. El cost de la hipoteca continua fent forat en les butxaques dels espanyols. El principal culpable: l'euribor. La referència per a mesurar el cost de les hipoteques a tipus variable -quasi totes les que es contracten a Espanya complixen esta condició- porta 23 mesos consecutius a l'alça. a l'agost, ha aconseguit el 4,66%, el seu nivell més alt des de desembre del 2000, quan se situava en el 4,881%la pujada dels tipus d'interés i la ralentització del mercat immobiliari han començat a refredar l'economia espanyola. Segons l'ine, el creixement interanual del segon trimestre va ser del 4%, abaixant una desena respecte a la xifra del trimestre anterior, i el creixement trimestral també es va ralentitzar lleugerament passant de l'1% al 0,9%. La construcció, que representa entorn del 18% del p.i.B., va ser la principal ressagada. La inversió en el sector va ascendir a una xifra anual del 4,8% enfront del 5,2% del primer trimestre, conforme els grups constructors van continuar ajustant-se a la baixada de la demanda d'obra nova i obres públiques. La xifra contrasta amb les taxes de creixement de més del 15% en els moments àlgids del boom immobiliari dels últims deu anys. Les majors empreses de construcció espanyoles han estat diversificant intensament el seu negoci en l'estranger en els últims anys. Per exemple, ferrovial, una de les cinc grans, va pagar l'any passat 15.450 milions d'euros per baa, l'operador aeroportuari britànic. no obstant, la ralentització del consum i la vivenda va ser compensada per la contínua fortalesa de la inversió en béns d'equip. El creixement de les exrpotaciones va ascendir al 4,8% enfront del 3,7% del primer trimestre. El ministeri d'economia va descriure les xifres d'ahir com “positives”, afegint que el creixement estava sent “més equilibrat en la seua composició”

No hay comentarios: