domingo, 24 de octubre de 2010

A L'ALCALDE DE L'ALDEA

A l'atenció de l'alcalde de l'Aldea

En Rafel Serret Tomé amb domicili a Amposta, partida mas en Carrasca apartat de correus 157 i DNI 40901572M en relació a l'expedient de taxes-contribucions especials per a l'execució de l'obra “Urbanització de la zona Hostasol Tercera Fase de l'Aldea” que m'ha sigut notificat presento les següents al•legacionsAmb data 28 de maig del 2004 es comprà la finca que vostés denominen “contribuent núm. 12 propietat afectada Passatge Hostasol casa 2” lliure de càrregues i amb la condició de vivenda unifamiliar, inherents les obres d'urbanització necessaries.

Si les obres preceptives per a l'edificació de nou cases adossades que no podia ser ocupades fins a completar la urbanització, així com de les finques annexes no van ser realitzades pel promotor, amb l'aplanament en les seues funcions inspectores de l'ajuntament de l'aldea, no és responsabilitat d'un tercer que les va adquirir de bona fe qui haurà d'assumir-les a costa seu és el propi ajuntament que d'una manera negligent no va exercir els seus deures amb els administrats..

SOL•LICITA

1) LA SUSPENSIÓ DEL EXPEDIENT DE COBRAMENT DE REFERÈNCIA O SI ÉS EL CAS LA PARALITZACIÓ PROVISIONAL MENTRES S'ACLARIXEN LES CAUSES DE LA NEGLIGÈNCIA ADMINISTRATIVA PRODUÏDA.

2) Ser informat dels antecedents continguts en els Expedients d'Urbanització, edificació i si és el cas de desenrotllament de sòl urbà que afecten les finques.


Esperant que vosté procedisca en justícia.Amposta a 25 d'octubre del 2010

Exel-lentissim alcalde de l'aldea

lunes, 18 de octubre de 2010

CARTA AL COMPANY ALCALDE DE L'ALDEA

Company alcalde de l'Aldea


Com bé saps està en fase d'arreglar part dels carrers de la urbanització hostasol, bé! Portem infinitat d'anys amb parts dels carrers sense arreglar, però toca ara pareix.
La gent creu que l'alcalde del poble esta escollit entre el poble i a més és conscient dels problemes del seu poble i la mateix temps de rebot dels problemes dels seus veïns, veïns que en la majoria dels casos han compartit vivències al llarg de les seues vides.
Pos no! Que no se'l crea ningú, el revestir a un “espanyol” amb el tratge d'autoritat, el transforma, la cultura hispana té a tots impregnats d'esta idiosincràsia nostra, l'educació té molt a veure.
Company alcalde, també saps que els veïns es van reunir per a tractar el tema, i al mateix temps demanar-te que ens atengueres a tot el col•lectiu junts, a la qual cosa vaig dir a l'assemblea que no ho faries, i això sense conéixer-te. Els vaig dir que s'anomenara uns portaveus, i que estos es presentaren davant de l'alcalde a demanar la dita reunió, no! Van dir, cal seguir els passos que marca el protocol, el resultat, diuen, és el que jo vaig pronosticar, els rebràs per grups menuts, és que el perfil del polític de avui, és calcat en totes les tendències, l'autoritarisme esta plasmat en tots.
Tu tens idea de la situació econòmica de molts d'estos veïns? Pels comentaris en la majoria dels casos, molt malament.
Ho tindràs en compte? Ja sé que si no paguen pots embargar-los les seues cases, series capaç? També és veritat que diuen donaràs cinc anys per a pagar, però tot amb això, alguns hauran de fer prestecs que junt amb al de la hipoteca que tenen, ves sumant. Un problemàs company alcalde. I este problema ja has començat a portar-ho malament.
T'asseguro que si tots pensaren com jo tu no fas l'obra en estos moments, aniríem al contenciós, i els arguments dels veïns serien tan contundents que s'ajornaria. A més la forma de licitació de les obres no beneficia en res als veïns beneficiats de les obres, sinó a tú, quan vullgues t'ho expliquo en assemblea davant de tots els veïns. Hi ha una regla de tres en les administracions privades, que jo estic segur que tu apliques, que és el següent, els diners privats ho dóna un a qui vol. L'administració no pot mai donar els diners a qui vol, per molt que vullga ser solidària, té sempre que sospesar les conseqüències, per exemple, que creus que perjudica mes un veí qualsevol, que no li dónes treball per a tres mesos o conseqüència d'estrényer massa a un veí se li embargue la casa, i tal com esta la legislació al nostre país sobre les hipoteques, s'arruïne la vida d'este ciutadà per sempre.
A més, escoltat! En el vostre programa electoral, no hi ha quelcom que diu “participació ciutadana”? Pel que veig no tens ni idea del que és.
Company alcalde, crec que has de recapacitar, i convocar tots els veïns junts, s'exposaran els problemes, i entre tots mirarem de resoldre'ls, matarem dos pardals d'un tir, millorar el problema i iniciar la participació ciutadana.
No se si et recordes, jo si, un cantant dels nostres, com a cultura vull dir, en una cançó deia, referint-se a la societat franquista de llavors, “ nosaltres no som d'este món” despres de tants anys, oblidat allò, crec que este eslògan s'esta tornant a instaurar. Jo ho dic clarament, no vull ser d'este món, no vull ser participe del que esteu fent els polítics.

Salut i república company!