martes, 25 de septiembre de 2007

AL REGIDOR DE GOVERNACIO D´AMPOSTA

Senyor regidor, he vist la seua profonda preocupació en la premsa , en el tema de la descontaminació dels abocaments d'erkimia al riu Ebre, la qual, com resident, aigües avall, també em preocupa. Parla vosté que la mitat del riu no sera practicable, la qual cosa, un, no tenint informació tècnica, suposa que es van a fer obres en el mig del llit del riu, que inutilitzaran part d´el pas de la totalitat de les aigües. Li vull remarca, que les primeres informacions tècniques que es van donar, van ser, que es faria un mur de contenció al voltant dels elements contaminats, ho un caixó, perquè al remoure'ls no es mesclaren amb les aigües de riu. Si fóra el mur de contenció l'adoptat per a realitzar els treballs, si cualsevol de natros, es persona en el lloc dels fets, vora, que si existira una pujada del cabal de l´aigua, tal com estan els abocaments avui, esta, ja s'ha vist al llarg de molts anys entorpida el seu pas, per tals abocaments, per tant el mur de contenció no agreujaria res, i ademes els costats dels abocaments no seran erosionats, una altra cosa és que es facen obres en mig del llit, es que mos han enganyat als ciutadans? En quan a una possible riada, que fem? Amb aquesta situació, i som, perqué politics com vosté, no han sapigut legislar en lo seu dia, espero que a nivell local no li passe a vosté. Això li dic, per les declaracions publiques que ha fet, molt superficials. Sense voler entrar a debatre si l'actuació del departament és l'adequada, que segurament tindríem molt que parlar. Per favor, un càrrec public com vosté, la qual cosa no pot fer, és, soltar-la, i quedar-se tan ample, lo que volem els ciutadans és informació, no veritats a mitges, que al final resultaran ser mentides. Simplement li advertixo, que si no trasllada a la ciutadania informacions que es puguen verificar, el pendran a vosté per un boca grossa.
Metafòricament parlant senyor regidor este és un problema que tenim en el carrer, però sap vosté, que problemes de medi ambient els tenim dins de casa, com són els abocaments de residus.
Per a quan l'ordenança municipal sobre els abocaments de residus contaminants? Ho és que este tema no interessa a alguns clients seus?

No hay comentarios: