lunes, 1 de octubre de 2007

COMUNICAT ALS REGIDORS D´AMPOSTA

Dins el que és una societat humana, estructurada socialment, sempre hi ha uns canals de comunicació entre els seus principals elements, entre ells esta el dret de reunió, conjuntament amb el d'expressió. En el que són les societats tant antigues com les modernes, el ser humà, sempre s'ha reunits amb els seus semblants per a discutir els problemes inherents a la seua “tribu”. Estes reunions sempre s'han realitzat en locals habilitats per la comunitat. Com pot ser un exemple, en una ciutat qualsevol, el saló de plens. El que passa, és que les societats modernes han anat evolucionant cap al sistema democràtic, la qual cosa significa que els agents que han de discutir els problemes de la “tribu” es veu ampliat, i ho conformen diversos sectors tant intel·lectuals com industrials, amb una divergència d'idees enormes, en la qual cosa és buscar solucions als problemes. Quan una societat moderna, democràtica, arriba a este estatut, els governants que s'entén, saben el que és la democràcia, es veuen obligats a canalitzar esta divergència d'opinions, per mitjà de reunions entre els diferents sectors. Amb la qual cosa s'arriba al segon escálafó de “govern” , al qual se li dona el nom de participació dels diferents agents, de la societat en concret, PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Amb el que es genera un altre problema, perquè es complixé el dret de reunió, fa falta un lloc on es reunixen estos diferents agents, amb diversos departaments per a cada col·lectiu i una gran sala de reunions. En la nostra societat a este gran centre de reunions se l'anomena, CENTRE CÍVIC, que com el seu nom indica, ademes de pertànyer a la ciutat, en el seu interior s'aplica el civisme.
Des de Ciutadans per la República, creiem que la falta d'este tipus de local, deixa coixa a la democràcia de la nostra ciutat, és necessari i urgent la construcció d'un centre cívic. Des de la nostra associació anirem recordant els senyors regidors d'este dèficit.

No hay comentarios: