martes, 9 de octubre de 2007

ELS REPUBLICANS DIUEN

L’Associació de Ciutadans per la República de les Terres de l´Ebre (Amposta), davant dels últims esdeveniments relacionats amb la monarquia borbònica: crema de fotos,manifestacions antimonàrquiques i comunicat del rei.

Volem manifestar el nostre posicionament al respecte:

1) Considerem que no es mitjançant aquests actes, promoguts part d’ells per l’extrema dreta, que el poble espanyol retrobarà la forma d´estat Repúblicá.

2) Que el període de pau e estabilitat que s’ha donat des de la transició fins avui, cal agrair-lo per un costat, al seny i la laboriositat del poble espanyol, a la prudència i generositat de les forces politiques progressistes que van cedir en les seves aspiracions democràtiques en l’objectiu de conjugar-les en les d’altres sectors, de dreta i centro-dreta que també varen cedir en les seues aspiracions del antic regim.

3) Que la monarquia borbònica va esser rebutjada democràticament a les urnes el 12 d’abril de 1931, per el poble espanyol, i var comportar l´abandonament del monarca espanyol d´el territori, i que el seu retorn com a forma d’estat no ha sigut en cap moment ratificat democràticament. I que, per tant, solsament se li restituirà al poble el seu poder sobirà quan de forma democràtica, mitjançant un referèndum se li permetrà elegir la forma d’estat que desitja, sigui Monarquia o República.

Així mateix entenem que, tant el rei com els seus hereus, cal que sols se’ls reconegué, com a qualsevol altre ciutadà, el dret constitucional. A elegir i ser elegit, mitjançant la ratificació democràtica del poble sobirà.

Amposta, 7 d’octubre del 2007


ASSOCIACIO DE CIUTADANS PER LA REPUBLICA
DE LES TERRES DE L´EBRE

No hay comentarios: