domingo, 21 de octubre de 2007

COMUNICATS ALS REGIDORS

Dins una democràcia, sempre es busca el consens, el respecte, i la convivència. La conjunció d'estes tres regles, primordials per a viure en democràcia, s'obtenen per mitjà de la negociació. Que es negocia? Tot! Les majories, siguen del mateix signe o la suma de diferents signes, són les que decidixen on se'n va ha decantar la balança. Un governant, sempre ha de diferenciar, la negociació en temes econòmics de l'administració dels béns del conjunt de la ciutadania, i la negociació de les normes de convivència de la ciutadania, la primera té la lògica d'aplicar la majoria, la segona és mes delicada, es necessita el consens de tots els agents implicats.
Des de Ciutadans per la República d'Amposta, volem recordar als senyors regidors, la falta d'una norma, pel que fa a l'ocupació de la via publica, per les empreses privades i les publiques, en la qual cosa concernix al tema obres. Vella reivindicació, sempre oblidada pels governs anteriors de CIU, oblit sospitós, amb cert tuf putrefact.
Quan no hi ha la norma, el que s'aprofita mes és aquell, que en nom d'un supòsit bé general, augmenta el seu compte bancari, repartint al seu voltant.
Ja són diversos anys que el defensor del poble, dins el seu informe anual, diu, que el que mes queixes a ocasionat la ciutadania, a sigut el de l'ocupació de la via publica per les obres. Que necessiten vostés per a començar la negociació d'una norma sobre este tema? O és que algun de vostés els agrada la política dels faraons?
O és creuen que el “limbo” administratiu és el marc adequat per a regular una activitat?
Nosaltres, Ciutadans per la República d'Amposta, creiem,que esta legislatura, no es pot acabar, sense una ordenança que regule l'ocupació de la via publica per part de les obres.

Salut! i República

No hay comentarios: