lunes, 24 de septiembre de 2007

COMUNICATS ALS REGIDORS

Des de Ciutadans per la República estem preocupats per les declaracions a la premsa, del regidor de governació. En el seu dia, en la premsa, van surtir les actuacions que s'anaven a dur a terme per a descontaminar la marge del riure Ebre, a Flix, pels abocaments que van fer en el seu dia, Erkimia. Estes actuacions van ser explicades d'una forma genèrica, sense entrar en detalls. Pareix que el senyor regidor, en la ultima reunió, amb els encarregats de portar a cap l'actuació de descontaminació; que pot existir un seriós perill de contaminació, riu avall, i que els treballs, donen la sensació, no tenen res a veure amb els explicats en la premsa lo seu dia. Senyors regidors, és obvi dir-los que la nostra ciutat esta ubicada riu a vall, per tant els demanem el màxim d'involucración en este assumpte, ja que si les sospites del regidor poden ser certes, seria un greu problema per a tots nosaltres.
També com a ciutadans ens preocupa que els nostres polítics ens enganyen, cosa que també creiem veure en la preocupació del regidor de governació.
I si les declaracions del regidor són fal·làcies, desmentisquen les, perquè declaracions d'esta índole són preocupants per a la sensibilitat de la persones que tenen consciència en el futur del nostre medi ambient.

Salut! I República

No hay comentarios: