domingo, 2 de diciembre de 2007

PALAU DE FIRA NOU A AMPOSTA ?

Senyor alcalde, vosté sera una persona amb molts títols acadèmics, vosté sera una persona amb molts càrrecs polítics, però el que vosté no és, és un tècnic en construcció, ni tampoc un simple operari qualificat en construcció. Perquè li dic això, és simplement perquè tenen la intenció de construir un nou palau de fires, en el mateix lloc que esta ubicat l'actual, per augmentar la seua capacitat entre cinc cents a mil metres cuadrats, des del punt de vista tècnic i econòmic, una barbaritat, des del punt de vista d'utilitat firal, un despropòsit. El motiu de la destrucció del actual pavelló, son els seus fonaments, ubicats en aigua-molls, tecnicament subsanable. Tots sabem que l'esdeveniment insigna és la fira de Desembre, els organitzadors sabran si hi ha dificultat d'omplir el local, sinó perquè tants organismes oficials? Elimine els seus estands i vora l'ocupació real de l'edifici. A pesar de l´esforç que fa l'aparell propagandístic del partit, sobre el numero de negocis realitzats, una fal·làcia. Que la fira avui en dia és un esdeveniment d'oci per a la ciutadania de les nostres terres, un fet irrefutable, que l'edifici no esta aprofitat al cent per cent una realitat, però d'allí a voler derruir-ho per a construir un altre en el mateix lloc, un clam al cel.
Senyor alcalde, busque, per molts dels calaixos del seu despatx, que oblidat per l'anterior equip de govern, potser existirà un projecte de recuperació de l'edifici firal, tècnicament viable i econòmicament rendible per a la ciutadania.
També, sap vosté de la reivindicació d'un edifici per a les entitats, el estudi d'un edifici nou, polivalent, aprofitant les actuals instal·lacions, potser augmentaria la utilitat d'un local infra utilitzat.
Senyor alcalde! No sera també vosté, dels que vol deixar l'obra faraònica per a la posteritat?

No hay comentarios: