domingo, 1 de junio de 2008

COMUNICAT ALS REGIDORS

Comunicat als regidors

Rebut còpia del reglament orgànic municipal (ROM) de l´ajuntament d'Amposta, que ens ha sigut facilitat pel grup polític esquerra d´Amposta ERC. Llegit i estudiat tal reglament, en l'apartat concernent a la participació ciutàdana, arribem al convenciment de no entendre la postura de l'equip de govern, en referència a l'esborrany presentat a les entitats de la nostra ciutat, ja que l'aplicació de l'esborrany de PC a rang de reglament, significaria per a les entitats un pas enrrere comparant-ho amb el ROM.

Pel que comuniquem al ple de l'ayutamiento.

1) No ens sorprén, ara, les presses de l'equip de govern, al voler aprovar, l'esborrany de participació ciutàdana, presentat per ells. Esborrany, una vegada llegit el ROM, de rang inferior.

2) Un reglament de participació ciutadana, necessita un temps d'estudi ampli, de part de les associacions, ja que és de vital importància per al bon desenvolupament de la participació ciutàdana. Per la qual cosa demanem, ampliar el termini de presentació de les esmenes.

3) Entenem que un reglament hauria de ser fàcil d'enteniment, i àgil en els tramits de part de les associacions en la seua aplicació.

4) Des de la nostra associació, trobem una falta d'organització de part dels grups polítics de la nostra ciutat. Esta falta d'organització es pot constatar, que no hi ha contactes entre les entitats associatives, per a discutir el reglament, amb els grups polítics.

5) Es vol, de part de l'equip de govern, deixar la imatge, que estan molt interessat en la participació ciutàdana, quan és mes bé tot al contrari. És allò que vulgarment es diu (ho cuino jo, i els comensals s´el tenen menjar, els agrade o no)

6) La celebració de trobades amb totes les associacions, juntes, i que vullguen participar, per a discutir el nou reglament

Pel que demanem a tots els grups polítics de l'ajuntament, s'organitze, com en les verdaderes democràcies, una participació activa de tots els agents socials en l'elaboració del nou reglament de participació ciutàdana, i que el resultat de les negociacions, mai han d'estar per baix del ja establit.

Amposta a 1 de juny del 2008

Ciutàdans per la República d'Amposta.

No hay comentarios: