domingo, 30 de marzo de 2008

COMUNICAT ALS REGIDORS

Comunicat als regidors

El nostre país és sobre de tot un país de formes, de guardar les formes. Quan un ciutadà diu el que pensa la gran majoria, les critiques a qui van dirijides s'interpreten com a insults i s'intenta per tots els mitjans que la parròquia també ho veja així, amb la qual cosa s'aconseguix un enfrontament entre ciutadans que només beneficia a l'espavilat de torn que només espera traure profit. Esta ha sigut la política de CIU a nivell municipal al llarg de mes de vint anys. Avui, a Amposta, som ja mes de vint mil habitants, els incondicionals de CIU, hem pogut constatar estes ultimes eleccions quants són. En cap moment vull discutir els resultats obtinguts per CIU estes ultimes eleccions municipals, però si qüestionar la política duta a terme per este incipient grup governant, continuista de l'anterior consistori. Per damunt de resultats electorals, per damunt de majories electorals, en tota persona de bé, esta l'ètica i en un càrrec public el servir a les majories, que són el poble en el seu conjunt, no els interessos d'uns pocs.

Referent a la nomenclatura, d'alguns carrers, de prohoms feixistes, simplement un comentari, estic cansat de sentir nacionalistes i no nacionalistes, d'aquella època, que el franquisme no els deixava ni parlar ni practicar la cultura catalana, que coartava tot el referent al català, pregunto, som coherents amb el que expressem? Voleu que vos diga noms d'alts càrrecs, de dins de CIU, a nivell municipal, que han soltat este discurs i seguixen soltant-ho, que es pot esperar de personages d'esta mena, que demostren que no tenen ètica ni sentiments de poble i de respecte a la seua cultura, permetent que trenta anys despres, cognoms execrables embruten els nostres carrers, estos noms i cognoms han d'estar soterrats dins els llibres d'història, per als que vullguen investigar puguen en tot moment saber els que han sigut estos personatges, i d'esta manera impedir que en el futur puguen ressorgir individus com estos. Si el meu vot permetera semblant anacronisme la vergonya no em deixaria surti de casa, sera que ells no tenen. Esta clar que certs individus, parlen de nacionalisme o de catalanisme de la boca per a fora, ja que el que demostren, és, que l'únic que els preocupa són els seus interessos propis i el d'alguns del seu col·lectiu.

També voldria donar un poc d'alé a l'oposició, que no es preocupe per l'aparcament que volen fer en el parc de les escoles, ja que no es realitzara.

Si heu sentit per la ràdio les declaracions de la regidora de participació ciutadana, uns pocs vots han permés que les nomenclatures feixistes no es canviaran, per tant com demòcrates que són, mes de mil vots en contra del parc permetran salvar-ho. O voleu dir que tindran tan poca vergonya, que com els vots no han sigut de la seua parròquia no es tindran en compte?

No voldria pensar que tot els nacionalistes de CIU siguen nacionalistes de “pipa i porro” com es diu per aquí, sinó que algun de seriós ha d'haver-hi, i que de veritat crega en el nostre país i en el nostre poble, perquè els oportunistes, l'únic que a la llarga aconseguixen és vendre a la seua gent, per interessos propis.

Companys/es Salut! i República

No hay comentarios: