lunes, 16 de febrero de 2009

AL REGIDOR DE GOVERNACIÓ D´AMPOSTA

Que la policia funciona per productivitat i objectius és un fet, les empreses tenen també un funcionament semblant. El que passa és que un cos de seguretat d'un estat democràtic, la productivitat i els objectius, són diferents dels d'una empresa privada. La productivitat i els objectius mai haurien de ser el sagnar el ciutadà, sinó tot al contrari, el servir'l amb respecte i eficiència. Quan un mira el memoràndum de la policia local editat en un setmanari de les nostres comarques, el servici public al ciutadà no és un altre que la repressió econòmica, que qualsevol pot quantificar en una mitja per sanció, el resultat dona una productivitat molt elevada, l'únic que no crea riquesa, que és el que busca la productivitat. En tant als objectius, no són una altra cosa que l'agent ha d'arribar a un compute de sancions, tenint en compte que les infraccions dels ciutadans són aleatòries, llavors els objectius rés més es poden aconseguir per mitjà de la falta d'objectivitat, ja que l'agent es veu pressionat per un numere de denúncies a realitzar, cosa que segurament passa en tots els cossos policials.
Senyor regidor, podria dir-li el que els ciutadans entendríem per productivitat i objectius. Que els agents tingueren l'objectiu de quinze detencions diàries de delinqüència comuna i així evitar que entren en les nostres cases, que evitaren el màxim possible de casos de violència de genere, que també evitaren diàriament que quinze dels nostres jóvens no poguessen consumir drogues, perquè els camells estarien controlats, i al mateix temps ajudaren a quinze ancianetes a creuar el carrer, que el transit de la nostra ciutat tinga la fluïdesa adequada, en fi, que de veritat foren un servici public a la societat que els paga. Al marge, ni que dir-ho, el control als incívics del transit dels carrers.
És vergonyós, amb la que esta caient, que presumisquen de la repressió sancionadora del transit municipal, que tampoc ho soluciona. Quan tot l'altre esta abandonat, per falta de mitjans o per ineficàcia policial de qui segurament ha d'organitzar-la.
Entenem perfectament que els diners només se li pot traure al ciutadà respectuós amb les normes i temorós de la llei, que té lés seus errades com tot bon mortal

No hay comentarios: