domingo, 11 de mayo de 2008

COMUNICAT ALS REGIDORS

Reglament de participació ciutadana

Des de ciutadans per la república , tenim clar que en tots els temps, poc són els que inventen les coses, les persones o els gups es nodrixen d'informacions que van agafant al llarg de les seues vivències i la d'altres. El que si també tenim clar, és que el ser humà sap si algo és bo o dolent, comparant-ho amb un producte anàleg.

Avui en dia és una tasca mes fàcil que antany, el buscar informació, a causa d'internet, si algú vol saber si el producte que es vol vendre o comprar és òptim per a les necessitats requerides, simplement ha de compara.

Referent al reglament de participació ciutádana, els republica'ns entreveiem, quasi, una obligació de part del grup governant “ si els altres ho fan, haurem de fer-ho nosaltres” arribem a esta conclusió, perquè queda clar la falta, d'un més ampli articulat que permeta de veritat la participació ciutadana, i al mateix temps en alguns dels seus articles es veu clarament que es busca el control i l'encaixament del teixit associatiu de la ciutat, quasi ratllant el limit de la llibertat de les entitats, ja legislat i controlat per jutges, si fóra necessari.

Si tenim en compte que la filosofia de la participació ciutadana hauria de ser entesa com:

“L'extensió sistemàtica de l'actuació i principis democràtics a la gestió publica i a la vida quotidiana, com a desenvolupament necessari lògic del nostre ordenament constitucional, basada a fer protagonista als agents socials, dels que dotem lliurement, i a la ciutadania possibilitant la millor definició i eficàcia dels diferents servicis, programes i actuacions municipals”.

La participació ciutadana, hauria de ser una manera d'entendre l'organització política comptant amb la ciutadania des del respecte a les institucions. Esta clar, i així se n'han adonat els polítics, que la ciutadania no pot veure's limitada a través d'un procés electoral cada quatre anys , sinó que hauria de mantindre un protagonisme continu.

Un altres de les dades que ens fan creure de la poca predisposició del grup governant, és la rapidesa de voler concloure la firma d'este reglament, és poc seriós. Sinó tots, alguns saben, de l'equip de govern que una negociació d'este tipus, necessita el seu temps, un reglament d'este tipus, que condicionarà les relacions futures entre l'administració, les entitats i els ciutadans no pot aprovar-se sense haver sigut estudiat exhaustivament, tant per la ciutadania i entitats com per tots els grups polítics, no fer-ho així, és voler una participació ciutadana a mesura d'uns pocs.

Un altre dels motius per la qual el grup governant creiem, no creu en la participació ciutadana,que hauria d'estar al marge de l'aprovació del reglament, és la dilació en el temps de la posada en marxa de la participació ciutadana, és la tercera trobada en quasi tres anys, i s'ha avançat molt poc, en la trobada en el qual hem participat, veiem una falta d'organització,en els grups de treball. Esta trobada era, per organitzar de com volem que sigue la participació ciutádana, no ha exposar reivindicacions, aixó ja és fara quan toque a cadascú, nomenament dels representants a la taula d'entitats d'una forma aleatòria, etc. Bé que és nominigue portaveu, un representant, a un grup d'entitats, però hauria d'haver-hi un seguiment de reunions de les entitats amb el seu representant, tal com se fa, es busca l'individualisme, oblidan allò “parlant s'entén la gent” Un apunt: en la taula de cultura s'ha fet set ( per dir-ho d'alguna manera) “esmenes”, tot existint una sèrie de friccions (falta d'entendre la democràcia) este simple fet demostra que cal facilitar que els ciutadans es reunisquen i que es debata, amb friccions o sense.

També dir que hem trobat en falta als regidors de l'oposició, representants institucionals, que inclús que estiguen en minoria, són els que poden exercir una pressió des de dins de l'administració, no voldriem pensar que és, que no creuen en la participació ciutadana, i la seua obligació era d'estar presents. Per la seua falta d´assistencia, posar-los una desaprovació per la poca sensibilitat que tenen, en un tema que per als que és diuen progressistes és imperdonable.

Hem començat ha estudiar el reglament, i tan prompte com podem, és a dir, abans del sis de juny els farem arribar les nostres esmenes.

Salut! i República

No hay comentarios: