domingo, 4 de octubre de 2009

UNES PREGUNTES ALCALDE

Tota organització humana, siga la família, el municipi o l'estat, necessita per al seu bon funcionament, sobretot una bona administració. El saber en tot moment les seues necessitats i el gasto assumibles per a cobrir-les, és primordial.
A quina família no li agradaria tindre a la porta de casa un cotxe d'alta gamma amb el màxim de prestacions? La resposta a esta pregunta comporta també preguntar-se, la meua economia ho permet, si ho permet avui, demà ho permetra? Una vegada contestades estes preguntes es pot començar ha decidir.
A dia de avui tenim el rebut de la brossa damunt la taula, el ciutadà es pregunta. Tenim un millor servici que el que teníem abans ? Ha canviat en quelcom el servici ? El tindre contenidors soterrats ha aconseguit mes higiene, mes neteja visual ? El servici ara és mes sostenible mes ecològic? Menys contaminació acústica? La selecció de la brossa s'ha de fer en origen? Esta més conscienciada la ciutadania si és així? Seguira la ciutadania fent la selecció? Es diu que al final de la recollida tot va al mateix lloc, és veritat?
Una vegada formulades estes preguntes, algú pot contestar al ciutadà si esta millor servit que abans. Si el servici és el mateix i el seu cost ha augmentat, que ha guanyat la ciutadania? És més, si es mecanitza la manera de produir, sera per a aconseguir tot al contrari, per a abaratir costos, se suprimixen ocupacions i s'aconseguix millorar la qualitat del servici.
Hi ha moltes més preguntes a plantejar-se, la principal, la que ningú pareix plantejar-se, és, la nostra societat i el nostre país, és econòmicament fort? O som un país pobre?

No hay comentarios: