martes, 4 de enero de 2011

OBRES AMPOSTA

Alcalde d’Amposta
Un país com el nostre mai pot anar bé, per la gent que ens governa, gent que no té cap responsabilitat, gent que en la majoria dels casos les seues empreses són un desastre, on l'organització campa per la seua absència, perquè et dic això.

Tú has de saber que el carrer és un bé public, el carrer és de tots i no és de ningú, el carrer s'ha d'utilitzar molestant com a mínim possible als altres, el carrer ha de patir reformes, s'ha d'obrar en el carrer, per al bé de tots, per millorar el seu aspecte i la seua utilitat i per a un temps el ciutadà esta encantat amb el seu carrer.

Però si el ciutadà dóna amb uns ineptes per a projectar el carrer, per a construir el carrer, per a vigilar l'obra del carrer, per dú a terme el bon concepte de seguretat en obres del carrer, per a dirigir a l'usuari en el carrer molestant-lo com a mínim possible, perquè el ciutadà no discutisca amb els que obren el carrer; llavors el carrer en obres és un desastre, un mal són per a l'usuari i un trauma per al comerciant i el veí del carrer. Estem en el segle vint i un!

Tot allò que s'ha enumerat és el que esta passant en els carrers en obres d'Amposta, alcalde!
Diu la gent que en el departament d'obres s'estan tocant els ous, els que els tenen, jo no ho sé, ni ganes tampoc. La gent que treballa en el departament d'obres, que són, tècnics? Estan prou preparats per a dur a terme les seues funcions?
Si és així et pregunto.

Tú saps el que fa una empresa privada ben estructurada quan té necessitat realitzar obres en la seua infrastructura. El primer i principal és el no col•lapsar els seus mitjans de producció , la qual cosa li dóna de menjar (en el cas que ens tracta som els ciutadans usuaris) com aconseguix l'empresa privada no col•lapsar els mitjans de què disposa, amb una paraula màgica “vigilància” vigilar allò que s'ha pactat amb l'empresa contractada, perquè prèviament a pactat com es durant a terme les obres, ho savies? El ritme de l'obra, les fases a executar de les obres, com es donara accés a les dependències, la seguretat per als usuaris de l'empresa (nosaltres) assenyalar els passos a utilitzar per a arribar a les dependències, i no entraré en el control de qualitat de les obres que és mes extens.

Comptat i debatut, alcalde, qui siga el que vigila les obres de la nostra ciutat és un desastre, això pareix les obres d'un país tercermundista. Teniu la gran sort els polítics de avui en dia que la ciutadania és bona gent, parla molt on no té, i no actua on deuria.

Salut i república!

No hay comentarios: