domingo, 17 de enero de 2010

UN ALCALDE MOLT RESPONSABLE?

La majoria dels ciutadans som responsables dels nostres actes, els quals se suposa controlem personalment i, per consegüent, assumim les seues conseqüències.

Quan ens fem responsables d'un acte és perquè d'una forma o una altra, i en la majoria dels casos, resulta beneficiós per a nosaltres o al nostre entorn. Quan un acte pot ser perjudicial, tothom eludix la seua responsabilitat.

En política, tots ens podem donar compte que els polítics, sempre que poden, traslladen la responsabilitat als altres.

L'alcalde d'Amposta no!....... Assumix responsabilitats que podrien ser competència de altres….. Perquè serà?..... Alguns pensaran, perquè és responsable!...... I altres diran, algun benefici hi haurà darrere, o potser intente justificar els seus antecessors.
El que ha de fer un per a traure els amics de compromisos!

L'assumpte dels cines d'Amposta fa pudor, molta pudor. L'anterior alcalde d'Amposta, diuen, va poder haver fet coses rares, tant en l'adjudicació dels terrenys, com en la llicència d'obertura de l'activitat i els seus nou anys de “tramitació”. El lloguer de la concessió dels terrenys i la posterior hipoteca concedida sobre estos terrenys, al ser de propietat municipal, també crega dubtes.

Tot el paquet, també diuen, esta en els jutjats.

Fins ara les competències d'inspecció i sanció en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives eren competència de la Generalitat (Jocs i Espectacles).

El nostre alcalde, segurament ben assessorat, des del trenta de novembre del passat any, per acord del ple municipal d’Amposta, assumix estes responsabilitats en matèria de sancions. Sense cap dubte sabrà perquè les ha assumit.

El que si es pot assegurar, és que este acte no aportara cap benefici al interes general de la ciutadania, més bé pot, que tot al contrari. A l'octubre del 2008 ja es va manifestar a la premsa que el consistori no sancionaria a l'empresa adjudicatària.

Les últimes actuacions administratives realitzades a arrel d'una nova denúncia particular, i lés seues consegüents resolucions, poden generar diverses interpretacions capcioses sobre la seua oportunitat i diligència, i en el que és la responsabilitat que ha assumit el nostre alcalde.

Se suposa que les administracions han de protegir al ciutadà.
Esperem no ocórrega rés, veurem llavors de qui són les responsabilitats.


Salut i república!

No hay comentarios: