martes, 16 de noviembre de 2010

REFLEXIÓ DAVANT UN CIGALÓ

Davant d'un cigaló, simplement perquè el ciutadà no pren còctels, les seues reflexions les fà en el llocs on després tot queda igual. És el vociferar, el lamentar-se, és comparable a la surtida del sifó de la seua botella, el got ja esta plé! Pares de polsar i només hi ha dos dits de liquid, com avançarem socialment amb estes actituds. Algú és pregunta, perque uns moltes vegades son mes que atres, l’actitut i l’esforç en son la base

En l'Aldea pareix, compten els entesos, no hi ha pla general d'urbanisme, s'han fet malament les coses, diuen, ha sigut un pedaç damunt d'un altre, i continuen apanyant. És necessari buscar culpables? Però qui paga? El de sempre, el ciutadà. La política és un món a part, entenc perfectament la política, no entenc als polítics.

L'urbanisme de l'Aldea té solució, però pareix que el cost polític seria tant, que cap polític vol assumir-ho, la transformació del municipi seria tal en els pròxims anys, que és tornaria desconegud per qui l’hem conegut abans, tenint en compte també el polígon sud. Vist el panorama, als ciutadans de l'Aldea, resta dir-los que si un dels alcaldes per vindre no inicia els grans canvis urbanístics necessaris a esta població, continuaran apanyant i malament, en benefici de les ciutats majors del seu entorn. L‘Aldea té futur, amb alcaldes responsables i polítiques que beneficien els ciutadans, no amb polítiques partidistes a la cerca del vot clientelar.

Una de les polítiques que ens poden portar a grans canvis, en tots els ajuntaments, és la participació ciutadana, no les comunicacions en els taulers d'anuncis dels ajuntaments, i les seues publicacions en els B.O.E.

No hay comentarios: